Leren over Leven

Opleidingsinstituut Contextuele Studies

Contextuele opleidingen en trainingen over de invloed, mogelijkheden en krachtvelden van familiebanden en andere relaties
Menszijn is in relatie zijn: dit gegeven staat centraal voor ons
Onze wens en drive is dat mensen gelukkig met elkaar zijn en zo goed mogelijk met elkaar samen kunnen leven, wonen en werken. Wij staan met onze opleidingen voor eigentijdse kwaliteit. Vanuit breed contextueel perspectief word je toegerust om de vraagstukken van deze tijd te doorgronden en mensen en organisaties terzijde te staan. Uniek in onze benadering is dat je naast de literatuur, de methodiek en de praktijk ook met jezelf en jezelf in de rol van je mandaat aan de slag gaat. Leren en ook zijn!
Altijd, maar vooral in tijden van veranderingen zoals nu in de zorg, binnen onderwijs en overheid, binnen organisaties raken we weer meer op elkaar aangewezen. Terwijl tegelijkertijd dit onze samenleving soms ook verdeeld. Dat vraagt om betrouwbaar menselijk contact, om het maken en onderhouden van verbindingen, om het vormgeven van nieuwe passende balansen van geven en ontvangen.

Een opleiding voor en over het leven.
Er is een leven voor Leren over Leven en een leven erna. Je wil nooit meer terug!
Leren over leven zorgt voor vrijheid in je werk.

Simone Speerstra

Een opleiding voor en over het leven.
Er is een leven voor Leren over Leven en een leven erna. Je wil nooit meer terug!
Leren over leven zorgt voor vrijheid in je werk.

Simone Speerstra

Menszijn is in relatie zijn: dit gegeven staat centraal voor ons
Onze wens en drive is dat mensen gelukkig met elkaar zijn en zo goed mogelijk met elkaar samen kunnen leven, wonen en werken. Wij staan met onze opleidingen voor eigentijdse kwaliteit. Vanuit breed contextueel perspectief word je toegerust om de vraagstukken van deze tijd te doorgronden en mensen en organisaties terzijde te staan. Uniek in onze benadering is dat je naast de literatuur, de methodiek en de praktijk ook met jezelf en jezelf in de rol van je mandaat aan de slag gaat. Leren en ook zijn!
Altijd, maar vooral in tijden van veranderingen zoals nu in de zorg, binnen onderwijs en overheid, binnen organisaties raken we weer meer op elkaar aangewezen. Terwijl tegelijkertijd dit onze samenleving soms ook verdeeld. Dat vraagt om betrouwbaar menselijk contact, om het maken en onderhouden van verbindingen, om het vormgeven van nieuwe passende balansen van geven en ontvangen.