Hulpverleners die werken met kinderen, jongeren en hun ouders kennen het fenomeen: bij de problematiek van de kinderen speelt vaak de echtscheiding van de ouders een grote rol. Iedere scheiding van ouders brengt verdriet en boosheid bij kinderen teweeg. Maar het zijn de scheidingssituaties met blijvende ruzies tussen de ouders die de ontwikkeling van het kind in zijn ontwikkeling bedreigen.

Er komt geen goede omgangsregeling tot stand of het kind wordt belast met veel negatieve uitspraken over de andere ouder. De ouders strijden per mail, beschuldigen de andere ouder van misbruik of verwaarlozing en spannen rechtszaken tegen elkaar aan. De natuurlijke loyaliteit van het kind aan zijn vader en moeder komt dan zwaar onder druk te staan.

Hulpverleners die het kind willen helpen, lopen er tegen aan dat zij de ouders niet gemakkelijk samen aan tafel krijgen. En wanneer dit wel lukt, dreigen ze betrokken te worden in de echtscheidingsstrijd. Ze worden beschuldigd van partijdigheid en hun rapportage is nieuwe brandstof voor het gevecht tussen de ouders. In de gesprekken lukt het hen niet het belang van het kind centraal te stellen en de ouders weer in hun ouderrol te krijgen. Dit maakt het werken met complexe echtscheidingssituaties vaak moeizaam en weinig populair bij hulpverleners.

In deze tweedaagse training krijgen hulpverleners handvatten aangereikt om met dergelijke problematiek om te gaan. De volgende zaken komen aan bod:

  • Actuele wetenschappelijke kennis over scheiding en de gevolgen voor kinderen
  • Juridische aandachtspunten rond echtscheiding
  • Basistechnieken van bemiddeling bij strijdende ex-partners
  • Basistechnieken van meerzijdige partijdigheid
  • Attitudeaspecten bij scheidingszaken

In deze tweedaagse training wisselen kennisoverdracht en oefening elkaar geregeld af. Er is ruime gelegenheid voor het inbrengen van eigen casuïstiek.

Ben je na het lezen van ons aanbod enthousiast geworden?

Voor wie?

Hulpverleners bij Gecertificeerde instellingen en aanbieders van jeugdhulp (jeugdhulpverlening en jeugdbescherming), voorzieningen voor Jeugd- en opvoedhulp, Centra voor Jeugd en Gezin en (school) maatschappelijk werk.

Instroomeisen

Relevante HBO/WO opleiding in een sociaal agogische richting (of gelijkwaardig), enige kennis van het contextuele denken is gewenst.

Praktische informatie

Agenda

wordt ingepland

Lestijden
Van 9.30 tot 16.30 uur, koffie en thee inbegrepen
Locatie
Utrecht
Docenten

René Knip

Prijs

500,-

Code

WCSU24

Accreditatie

SKJ212356     14 punten

Zelfstudie-uren

2