De basis gedachte van de contextuele benadering ( I. Nagy) is het principe dat we van betekenis zijn voor elkaar. Wij zijn behalve verantwoordelijk voor onszelf, ook verantwoordelijk voor de ander. Bovendien zijn we meer dan alleen onze hulpvraag of onze problematiek, onze gehele context speelt mee in wie we zijn. Dit is tevens de gedachte achter de transformatie in de zorg. Door op een verantwoordelijke manier er voor de ander te zijn, de dialoog aan te gaan, bouwen we zelfwaarde op, valideren we. Zo zijn relaties onze kans op groei en worden/blijven we betrokken in de samenleving. En kunnen we van de context weer een steunend netwerk maken.

In de training leer je werken met de volgende instrumenten:

  • Duplo opstellingen
  • Genogrammen over 3 generaties
  • De loyaliteitenladder
  • Het opsporen van hulpbronnen
  • Intergenerationele overdracht
  • Het leren lezen van de balans van geven en ontvangen
  • De meerzijdige partijdigheid

De training is interactief, er is veel ruimte voor het inbrengen van casuïstiek.

Ben je na het lezen van ons aanbod enthousiast geworden?

Voor professionals in de sociale wijkteams

Over de invloed, mogelijkheden en krachtvelden van familiebanden en andere relaties.

Deze training biedt nieuwe inzichten en handvaten om het eigen netwerk en de eigen kracht van mensen met weinig sociale steun te vergroten. Wat kun je doen als relaties belast zijn, omdat het geven uitgeput is of gekenmerkt worden door breuken en conflicten, zoals in (v)echtscheidingssituaties, verslaving, huiselijk geweld en vereenzaming/isolement. Hoe ga je daar mee om en hoe krijg je als hulpverlener vanuit het sociale wijkteam of het CJG daar de balansen weer in beweging.

Praktische informatie

Agenda

In overleg, 3 daagse training.

Lestijden

In overleg

Locatie

In-company

Docenten

Amanda Leeftink

Prijs

Neem contact met ons op voor het uitbrengen van een offerte.

Leren over Leven – OICS is vrijgesteld van BTW

Code

Offertenr

Accreditatie

SKJ215123    25.00 punten

Zelfstudie-uren